Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities
1.1 Studio Samsam: is een online winkel in brocante, vintage en hippe woonaccessoires.
1.2 Brocante: spullen uit vroegere tijden maar die niet vallen onder de noemer antiek. Deze spullen hebben een doorleefd karakter, het heeft een geschiedenis. Brocante staat voor een warme landelijke stijl.
1.3 Vintage: is een chique woord voor tweedehands voor producten uit de jaren 50 tot 70.
1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.5 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
1.6 Dag: kalenderdag
1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.8 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt.
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en of diensten, tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meerdere technieken voor communicatie op afstand.
1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Studio Samsam.
Cleyndertstraat 31.
8044pn Zwolle.
Tel:
E-mail: info@studiosamsam.nl
KVK-nummer: 60177144
BTW- nummer: NL 147220415B01.
Artikel 3: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Samsam en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Studio Samsam (ondernemer) en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Studio Samsam zijn in te zien. U kunt een copy opvragen bij Studio Samsam deze zal u zo spoedig mogelijk en kosteloos worden toegezonden.
3. Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan de algemene voorwaarden van Studio Samsam te kennen en deze te accepteren. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Studio Samsam.
Artikel 4: Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod gedaan door Studio Samsam accepteert en het bestel proces zoals aangegeven op de website heeft doorlopen en afgesloten met een bestelling.
Artikel 5: Bestellingen
5.1 Indien de consument het aanbod via de elektronische weg met daarbij de algemene voorwaarden heeft aanvaard, bevestigt Studio Samsam tevens via de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.2 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar info@studiosamsam.nl .
5.3 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd.
5.4 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
5.5 Ondanks dat Studio Samsam de site up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel net gereserveerd is. In dat geval neemt Studio Samsam zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.
5.6 Studio Samsam is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.
Artikel 6: prijzen
6.1 De vermelden prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Typefouten onder voorbehoud.
6.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert Studio Samsam de TNT tarieven voor pakketverzending. In sommige gevallen past een bestelling in de brievenbus, u betaalt dan verzendkosten voor briefpost volgens TNT post binnenland. De verzendkosten worden beschreven op de site van Studio Samsam onder de kop verzendt informatie onderaan de site.
Voor verzenden naar het buitenland gelden andere verzendkosten.
6.3 Studio Samsam kan op ieder moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten.
6.4 Alle aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site. Een offerte gedaan door Studio Samsam heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
Artikel 7: betalingen
7.1 Betaling is mogelijk door:
A: Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. De betaling dient volledig binnen 7 dagen na orderdatum de Studio Samsam te zijn ontvangen op het in de orderbevestiging vermelde rekeningnummer, waarna de bestelling zal worden verzonden.
B: IDeal Als u betaalt via internet bij de aan IDeal deelnemende banken, kunt u via onze site de elektronische betaling van uw bestelling regelen.
7.2 Indien gebruik wordt gemaakt van overboeking per bank of giro en er zonder opgaaf van reden nog geen betaling bij Studio Samsam is binnengekomen, ontvangt u van ons een herinneringsmail. Indien u binnen 2 dagen niet reageert op de herinneringsmail heeft Studio Samsam het recht u bestelling te annuleren en terug te plaatsen op de verkoop site.
Artikel 8: Levering
8.1 Studio Samsam streeft ernaar uw bestelling zo snel mogelijk na ontvangst van uw betaling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling niet op voorraad) of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
8.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Studio Samsam contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosten loos te laten ontbinden. Na de ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 10 dagen door Studio Samsam op de rekening van de koper teruggestort. Studio Samsam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.
8.3 Studio Samsam besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen. Maar is niet aansprakelijk voor beschadiging van uw artikel opgelopen tijden transport.
8.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op fabricagefouten en eventuele beschadigingen. Uitgezonderd hiervan zijn de brocante en vintage producten daarvan is te verwachten dat deze meerdere gebruikssporen bevatten.
Indien beschadigingen aan nieuwe producten of fabricagefouten aanwezig zijn dient de koper deze schriftelijk of per e- mail binnen 7 dagen na leverdatum aan Studio Samsam te melden ovv contactgegevens. U kunt de mail sturen naar info@studiosamsam.nl of schriftelijk naar Studio Samsam, cleyndertstraat 31, 8044 pn Zwolle. Studio Samsam neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.
Na 7 dagen vervalt het recht op claims op fabricage fouten of beschadigingen.
8.5 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van TNT post van toepassing. U kunt die nalezen op de site van TNT post.
Artikel 9: retourzendingen
9.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet verkopen op afstand (artikel 7:5BW), heeft de koper het recht de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn geleverd. Aan onderstaande voorwaarden moet dan worden voldaan:
A) De koper stelt Studio Samsam binnen de bovengenoemde termijn hiervan op de hoogte d.m.v. het sturen van een e-mail (info@studiosamsam.nl), en retourneert betreffende bestelling binnen 14 dagen.
B) De artikelen moeten in originele staat van verzending zijn en voorzien van aangehechte labels en originele verpakking onbeschadigd worden geretourneerd.
9.2 De verzendkosten van de te retourneren artikelen zijn voor kosten van de consument. Retourzendingen die u per briefpost verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende frankering op retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en daarom niet gecrediteerd. Het risico van retourzendingen zijn voor rekening van de consument.
9.3 Indien voldaan wordt aan de in artikel 9.1 genoemde voorwaarden wordt het totaal bedrag van de geretourneerde artikelen inclusief verzendkosten maar exclusief eventuele retourkosten door Studio Samsam binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort.
Artikel10: persoonsgegevens
Studio Samsam respecteert de privacy van de bezoekers in haar webwinkel beschreven in het privacy regelement welke te vinden is op de website.
Artikel 11: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie
11.1 Op deze algemene voorwaarden zijn van toepassing het Nederlands recht.
11.2 De garantie op onze producten is gelijk aan de garantie die wordt gegeven door de producent en of leverancier van het betreffende product of dienst.
11.3 Een groot deel van de producten van Studio Samsam zijn gebruikte tweedehands artikelen. Deze artikelen kunnen gebruikssporen en beschadigingen bevatten. Hiervoor geldt ook geen garantie.
11.4 Studio Samsam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Studio Samsam geleverde producten.
Artikel 12: Geldigheid algemene voorwaarden
12.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden aanvaard.
Artikel 13 Juistheid van gegevens
13.1 Studio Samsam streeft ernaar de informatie van haar website correct en actueel te houden, echter fouten en onjuistheden zijn niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid.
13.2 Studio Samsam is niet aansprakelijk voor informatie op de site geplaatst door derden en eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.
13.3 Studio Samsam behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, neem dan schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons op.
Studio Samsam
Postadres:
de Velde 17
8064 pj Zwartsluis
Info@studiosamsam.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 28-06-2018 - Ik heb de workshop moodboard maken gevolgd bij Studio Samsam....  lees meer
  • 01-06-2018 - mooie site leuk om een keer een workshop te doen.
    interieur...  lees meer
  • 01-11-2017 - Vandaag een workshop bij sylvie gevolgd.
    De 1 op 1 begeleiding...  lees meer
Plaats een bericht